Öğretim Yöntem ve Teknikleri

Boşluğa atılan birkaç adım gerçek zemine bastırır insanın ayağını...